aktivitetsplan

Før vi gå videre

Vennligst fortelle oss litt om deg selv

Jeg håper du kan sende oss litt informasjon om deg selv for at vi kan hjelpe deg videre.

Etter du har lagt inn din info i disse 4 feltene vil du motta filen du har etterspurt

Vi håper du blir fornøyd - god lesing ønskes!

RST-300x400

med vennlig hilsen

Richard Skaar Thorsrud

Adm. dir, Skaar Omsorg AS